menu

Squashový trénink

Trénink je proces ovlivňování výkonnosti sportovce na všech jeho úrovních. Nehraje roli, jestli se jedná o začátečníka, nebo vrcholového sportovce. Trénink ve sportu obecně je proces, jehož cílem je dosáhnout změny schopností sportovce. V ideálním případě se jedná o změnu k lepšímu. Squashový trénink je zaměřen na dosahování nejvyšších (relativně i absolutně) sportovních výkonů ve squashovém kurtu. Pokud je toto vaším cílem, jste na správné adrese. Můžete si zvolit některý z dále uvedených konceptů, nebo je také kombinovat. Detaily můžete probrat s trenéry v klubu, schůzku si domluvte na uvedených kontaktech.

Komplexní trénink

BSO Squash Club umožňuje realizovat komplexní squashový trénink pro hráče všech úrovní s hlavním zaměřením na výkonnostní a elitní hráče všech věkových kategorií. Komplexní péče se týká řady oblastí sportu i mimosportovního života. Trenér je partnerem hráče a zajišťuje tréninkový i soutěžní proces sportovce s maximálním důrazem na dosažení stanovených cílů. Pokud má být dosaženo kvalitních výsledků, jedná se o dlouhodobý a náročný proces.

Pro ilustraci se jedná o práci v těchto základních oblastech:

  • lékařské vyšetření a průběžné sledování sportovce
  • výživové poradenství, stravovací systém, suplementace
  • fyzioterapie, rehabilitace, posilování, kompenzace, prevence sportovních úrazů
  • trénink squashové specializace
  • coaching

Individuální trénink

Trénink jednoho hráče s trenérem na kurtu. Předností tohoto tréninku je činnost, při které trenér přizpůsobuje aktivitu schopnostem hráče. Jedná se o velmi efektivní formu tréninku.

Tyto squashové tréninky jsou hlavně zaměřeny na:

  • zlepšení techniky úderů
  • zlepšení pohybu na kurtu
  • zlepšení přesnosti úderů
  • nácvik řešení herních situací

Skupinový trénink

Trénink více hráčů na kurtu pod vedením trenéra. Trenér má v tomto případě větší prostor registrovat chyby hráčů a korigovat je, proces však není vzhledem k většímu počtu hráčů na kurtu tak efektivní, jako individuální trénink. Podmínkou co nejkvalitnějšího tréninku je přibližně stejná výkonnost hráčů. V BSO Squash Clubu je možné s trenéry dohodnout výuku pro jakékoli složení i výkonnostní úroveň skupiny.

Tréninková soustředění / campy

Pro skupiny dospělých i juniorů jsou v klubu organizovány vícedenní squashová soustředění zaměřená na konkrétní činnost nebo na obecný rozvoj squashe. Jejich náplň a program vychází z požadavku klienta. V době mimo hlavní sezónu je možné se účastnit soustředění zaměřených na přípravu na další období. Jedná se zejména o letní soustředění, realizovaná většinou mimo klub v horském prostředí. Detaily si vyžádejte na uvedených kontaktech.

obrázek na pozadí