menu

Squash do škol s nafukovacím kurtem

14.10. 2016

Náš klub je aktivně zapojen do projektu ČASQ - Squash do škol s nafukovacím kurtem. Vedoucím projektu pro Moravskoslezský kraj je náš trenér Honza Mutina. Tento projekt představuje dětem squash na základních školách. Máte-li zájem o zpestření tělesné výchovy a představení squashe dětem neváhejte a kontaktujte nás.

„Squash do škol s nafukovacím kurtem“

• Pro školy je veškerá organizace a představení zdarma, projekt je veden a hrazen Českou asociací squashe, z.s. a jde především o představení a rozvoj squashe pro děti
• Přednostně pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ, možno však i pro 2. stupeň ZŠ
• V hodinách TV v tělocvičně nebo možnost postavení i venku v závislosti na počasí
• Sportovní program vedou 3-4 vyškolení pracovníci ČASQ vše pod dohledem učitele TV
• Všechny děti ze třídy jsou zároveň aktivně zapojeny na 4 různých sportovních stanovištích (kurt, opičí dráha, atd.), tím mají všichni zajištěnou plnohodnotnou sportovní přípravu jako v TV
• Program: nástup třídy, rozcvička 3-5 min, seznámení se sportovními stanovišti, cvičení na stanovištích 4-8 žáků, následuje prostřídání po 6-7 min, vyhodnocení, závěr
• Veškeré pomůcky a pracovníky zajišťuje ČASQ, nafouknutý kurt má rozměry 6x5x3m
• Instalace a demontáž trvají 30-50 min, je nutno provést před zahájením a po ukončení
• Instalace v 7-8 ráno, dopolední výuka pro více tříd, demontáž
• Možnost domluvení i individuálního času, možnost vícedenní či opakované návštěvy
• Vedoucí projektu: Jan Mutina, mutina@hotmail.cz, +420 777638360

Předchozí příspěvekDalší příspěvek

obrázek na pozadí